Velg format

På lager
kr 629

Barns språkutvikling

Muntlig og skriftlig. 4. utgave

Omtaler:

  • Det viktigste som skjer i et barns liv
    Barndommen legger føringer for framtida, men er også vesentlig i et her-og-nå-perspektiv. Anne Høigårds Barns språkutvikling tar begge deler på alvor, skriver Cecilie Dyrkorn Fodstad.

Dette er en grundig innføringsbok som viser hvordan barn gradvis tilegner seg språket gjennom dialog, fortelling og lek. Autentiske eksempler gjør stoffet levende og praksisnært.

Gode språklige ferdigheter i barnehagealder er avgjørende både for barnas liv her og nå og for seinere læring og sosial mestring. For å kunne gi barna best mulige forutsetninger for å utvikle språket sitt, må barnehagelærere ha gode kunnskaper om språkutviklingen og om hva som fremmer den best, både i et enspråklig og i et flerspråklig perspektiv. Boka viser utviklingen i den tidlige skrivingen og lesingen, og den gir råd og veiledning om hvordan voksne best kan støtte og stimulere utviklingen både i barnehagen og i skolen.

Fjerde utgave er grundig gjennomarbeidet og oppdatert i tråd med ny forskning på området.

Boka er skrevet for studenter i barnehagelærerutdanning og grunnskoleutdanning. Den er også aktuell som etterutdanning for alle som har et særlig ansvar for den muntlige og skriftlige språkutviklingen til barn fra fødselen til de første årene i skolen.

«Dette er ei grundig og god bok med mange fine eksempler. Den er ryddig og oversiktlig og et naturlig valg som pensum for våre studenter i barnehagelærerutdanninga.»
Agnes-Margrethe Bjorvand, Universitetet i Agder

Informasjon om boka

  • Sider: 264
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215034867
  • Utgivelsesdato: 12.08.2019
  • Bokgruppe: 215

Anne Høigård

Anne Høigård er lærerutdannet med hovedfag i norsk. Hun har i mange år vært ansatt som førstelektor ved Universitetet i Stavanger, hvor hun underviste både i barnehagelærerutdanning og grunnskolelærerutdanning. Anne Høigård er en etterspurt kursholder for barnehager, skoler og foreldremøter.
Mer informasjon om forfatteren