Velg format

På lager
kr 399

Beslutninger i barnevernet 2.utgave

Boken følger beslutningsprosessene gjennom de ulike fasene i en barnevernssak og tydeliggjør barnevernets forskjellige roller. Forfatterne bruker ny empiri, konkrete eksempler og et tverrfaglig teorigrunnlag når de behandler spørsmål som:

- Hva er en beslutning, og hvilken betydning har disse beslutningene for barnevernets praksis?
- Hvordan trekkes grensene mellom det offentlig og det private ansvaret for barn?
- Hvilke forhold virker inn når barnevernsarbeidere tar beslutninger?
- Hva kjennetegner skjønnsutøvelsen og beslutningsprosessene?
- Hvilke maktstrukturer påvirker beslutningene?
- Hvordan er barnets deltagelse i beslutningene?
- Hvilken betydning har ledelse for beslutningene?
- Hvordan tilrettelegge for gode beslutninger i barnevernet?

Denne nye utgaven er oppdatert etter lov om barnevern som trådte i kraft 1. januar 2023, og med ny forskning. Det stilles krav om at barnevernet skal dokumentere sine vurderinger bedre, og det er større forventninger om at barn og voksne skal få medvirke i beslutningsprosessene. Flere av forfatterne omtaler også de konsekvensene som dommer fra den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) har fått, både for det faglige og normative grunnlaget for barnevernets beslutninger.

Boken er skrevet for bachelor- og masterstudenter i sosialfagene og for praktikere i barneverntjenesten. Den er også viktig for politiske beslutningstakere, forskere og andre som er opptatt av barnevernfaglig arbeid.

Informasjon om boka

  • Sider: 312
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215067285
  • Utgivelsesdato: 12.07.2023
  • Bokgruppe: 213

Bente Heggem Kojan

Bente Heggem Kojan er professor ved Institutt for sosialt arbeid på Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU
Mer informasjon om forfatteren

Øivin Christiansen

Øivin Christiansen er forsker ved RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, psykisk helse og barnevern, NORCE - Norwegian Research Centre AS, Bergen
Mer informasjon om forfatteren