Velg format

kr 499

Bidrag innen kundeverdi og marked

Festskrift til Øyvind Helgesen
Dette festskriftet er en hyllest til professor Øyvind Helgesen for hans bidrag til utvikling av høyere utdanning på Nordvestlandet og forskning innen kundelojalitet, kundeverdier og kundelønnsomhet. Helgesen oppnådde graden dr.oecon. fra NHH i 1999 og ble i 2009 professor i markedsføring ved det som den gang var Høgskolen i Ålesund. I 2010 ble han også professor II i økonomisk styring ved NHH, en posisjon han hadde fram til 2018. Helgesen gikk over i en professor emeritus-stilling ved Institutt for internasjonal forretningsdrift, NTNU i Ålesund i 2018, en stilling han fremdeles har.

Det som kjennetegner Helgesens akademiske bidrag, er særlig hans næringsrelevante forskning. Mange års erfaring fra næringslivet har imidlertid også hatt stor betydning for hans innsats som akademisk miljøbygger. I anledning Øyvind Helgesens 70 årsdag gir vi en oversikt over hans bidrag som «miljøbygger» og forsker, og mange av hans tidligere og nåværende kolleger har bidratt med vitenskapelige, fagfellevurderte artikler til hans ære. Tematisk gjenspeiler artiklene bredden i hans forskning som spenner fra økonomisk styring og kundeverdi til markedsføring.

Informasjon om boka

  • Sider: 288
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215055602
  • Utgivelsesdato: 13.12.2021
  • Bokgruppe: 212