Velg format

På lager
kr 579

Boka om kunst og håndverk i barnehagen

«Boka om kunst og håndverk i barnehagen» er en grunnbok for kunnskapsområdet kunst, kultur og kreativitet i barnehagelærerutdanningen.

Boka presenterer ulike relevante teorier om barns visuelle uttrykk, lek med materialer, skapende læreprosesser, samt møter med kunst og en visuell formkultur.

Barnehagen har et viktig samfunnsoppdrag i barns danningsprosesser knyttet til lek, opplevelse, ferdigheter og læring innen aktiv bruk av all kulturskapt form. Kultur for, med og av barn i barnehagealder er utgangspunktet for bokas innhold og forfatternes behandling av relevant fagdidaktikk innenfor kunst og formkultur, materialer, redskaper, teknikker, farge, form og komposisjon.

Boka består av tre deler:
I. Fortid og nåtid - for å skape i morgen
II. Barns møter med materialer, redskaper og teknikker
III. Tegning, form, farge i egne skapende prosesser

Redaktørene Nina Scott Frisch, Mari-Ann Letnes og Jørgen Moe har med seg bidragsyteren Vigdis Dagsdatter Øien.

Informasjon om boka

  • Sider: 356
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215027661
  • Utgivelsesdato: 24.08.2018
  • Bokgruppe: 215

Mari-Ann Letnes

Mari-Ann Letnes er førsteamanuensis i pedagogikk og kunst og håndverk ved Institutt for lærerutdanning på NTNU. Hun er utdannet produktdesigner, faglærer i kunst og håndverk og har skrevet doktoravhandlingen Digital dannelse i barnehagen, ved NTNU. Hun har bred undervisningserfaring og har gjennomført flere forskningsprosjekter knyttet til barns bruk av digital teknologi i praktisk arbeid og kunstfaglige læreprosesser i barnehage og grunnskole.
Mer informasjon om forfatteren