Velg format

På lager
kr 899

Boligbyggelagsloven

Lovkommentar
Boligbyggelagene har gjennom hele etterkrigstiden og fram til i dag vært en sentral aktør innen boligbygging og -forvaltning i Norge og spilt en avgjørende rolle i sikringen av mange eierskap til egen bolig. I dag er boligbyggelagene betydelige medlemsorganisasjoner med om lag 1,2 millioner medlemmer og skal som samvirkeforetak virke for medlemmenes interesser i et langsiktig perspektiv.

Boligbyggelagsloven gir regler for etablering og drift av boligbyggelag. Loven regulerer stiftelse av boligbyggelag, andelseiernes stilling i laget med rettigheter og forpliktelser, de selskapsrettslige reglene for generalforsamling og styre, lagenes virksomhet og formål samt sammenslåing og oppløsning av borettslag. Loven erstatter boligbyggelagsloven av 1960.

Lovkommentaren gir en oppdatert og grundig framstilling av lovens bestemmelser. Forfatteren kommenterer hver enkelt paragraf i loven, med henvisninger til lovforarbeider og rettspraksis. Der det er naturlig, gjøres det sammenligninger med tilgrensende rettsområder, særlig aksjeselskaps- og samvirkeretten.

Boken er skrevet for domstoler, advokater, juridiske rådgivere og andre som arbeider med boligrettslige spørsmål. Den vil også være nyttig for styremedlemmer, revisorer, generalforsamlingsdirigenter og ledere i boligbyggelagene samt andre tillitspersoner som arbeider for og med boligbyggelag.

Terje Sjøvold er cand.jur. fra UiO (1992) og MBA fra Norges Handelshøyskole (2014). Han har siden 2002 arbeidet som advokat og juridisk direktør i Norges største boligbyggelag, OBOS BBL.

Informasjon om boka

  • Sider: 296
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215058016
  • Utgivelsesdato: 23.06.2023
  • Bokgruppe: 221

Terje Sjøvold

Terje Sjøvold er juridisk direktør i OBOS og har lang erfaring med boliglovgivning. Sjøvold er også foreleser og sensor ved NTNU og har skrevet en rekke juridiske artikler.
Mer informasjon om forfatteren