Velg format

På lager
kr 339

Da freden brøt løs

De første månedene i frihet etter andre verdenskrig
Hva skjedde egentlig de første månedene etter at fem års tysk okkupasjon av Norge var over? Vi kjenner alle sett bildene fra folkefesten i Karl Johans gate 8. mai 1945. Men de forteller bare en liten del av historien til et lite, utarmet land som stod overfor et gigantisk opprydningsarbeid.

I mai 1945 oppholdt det seg over 350 000 militære og sivile tyskere i Norge, som skulle interneres, forsynes og sendes hjem. Enkelte av dem skulle avhøres som vitner eller som mistenkte i krigsforbrytersaker. Noen forsøkte å stikke seg vekk i mengden og ble jaktet på av allierte og norske myndigheter.

Dessuten var det over 80 000 allierte krigsfanger i landet ved krigsslutt. Disse var spredt på flere hundre leirenheter i hele landet. Norge var utarmet etter krigen, det var mangel på mat og andre dagligvarer, medisiner og utstyr. Hvordan skulle vi fø, ta vare på og sende fangene hjem? Mange av fangene overlevde ikke freden.

Myndighetene skulle byttes ut, og politiet og fengselsvesenet var verken store nok eller godt nok forberedt på å håndtere den store mengden mistenkte landssvikfanger som fylte opp fengsler, hjelpefengsler og leirer. I en opphetet situasjon med amatører i mange viktige stillinger, oppsto det en rekke konfliktsituasjoner.

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215042435
  • Utgivelsesdato: 21.02.2020
  • Bokgruppe: 893

Trond Risto Nilssen

Trond Risto Nilssen (født 1967) er førsteamanuensis i historie ved Høgskolen i Nord-Trøndelag. Han tok doktorgrad i historie ved NTNU i 2011 om etterkrigsbruk av tidligere konsentrasjonsleirer. Risto Nilssen har i tillegg skrevet om fangehistorie i Norge under den andre verdenskrig, etterkrigsoppgjør, minnekultur og historiebruk, blant annet: "Minnet om den radikale ondskap. Om fortidsbearbeiding og lidelsens pedagogikk" i Bernt Hagtvet (red.): "Folkemordenes svarte bok. Politisk massevold og systematiske menneskerettighetsbrudd i det 20. århundre" (2008) og "Falstad - nazileir og landssvikfengsel" (2008, med Jon Reitan). Han var også redaktør for "Fortiden i nåtiden. Nye veier i formidlingen av andre verdenskrigs historie" (2011, med Claudia Lenz).
Mer informasjon om forfatteren