Velg format

kr 399
Forventet i salg 05.04.2023

De yngste som lesere

Litteraturen og leken
I De yngste som lesere. Litteraturen og leken utforsker vi ett- og toåringens litterære opplevelser og deltagelse i lesing i barnehagen. Forfatterne ønsker å inspirere til måter å jobbe med lesing med de yngste på i praksis. Omdreiningspunktet er småbarnslesing knyttet til lek, det være seg lek som litterært tema eller som tilnærming eller forlengelse av litteraturformidling. Litteraturen og leken er tett sammenvevd. Barns lek gis nye innganger og muligheter med utgangspunkt i litteraturen. Leken gir også barnet mulighet til å bearbeide, forstå og erfare de litterære opplevelsene.

Boka presenterer et spekter av småbarnslitteratur fra de enkleste pekebøkene og rim og regler til mer komplekse lekverdener i småbarnsbildeboka. Viktigst er likevel hvordan bøkene får plass i barnehagens hverdagsliv. Målgruppa er studenter ved landets barnehagelærerutdannelser, barnehageansatte og andre som søker kunnskap om barnelitteratur for de aller yngste.

Informasjon om boka

  • Sider: 120
  • Språk: Bokmål, Bokmål/Nynorsk
  • ISBN: 9788215065724
  • Utgivelsesdato: 05.04.2023
  • Bokgruppe: 215

Ingvild Alfheim

Ingvild Alfheim er førstelektor i norsk ved Institutt for barnehagelærerutdanning, OsloMet - storbyuniversitetet og er også tilknyttet Lesesenteret i Stavanger. Hun har tidligere jobbet som barne- og ungdomsbokredaktør i Gyldendal Norsk Forlag, og har skrevet litterære analyser av litteratur, særlig barnelitteratur, i nasjonale tidsskrift. Hun forsker på barnebokformidling og lesing av barnelitteratur. Sammen med Cecilie Fodstad har hun gitt ut læreverket "Skal vi leke en bok? Språktilegnelse gjennom bildebøker" (2014).
Mer informasjon om forfatteren

Cecilie Dyrkorn Fodstad

Cecilie Dyrkorn Fodstad er førstelektor i norsk ved DMMH. Hun har skrevet flere vitenskapelige artikler og bokkapitler, samt populærvitenskapelige artikler innen forskningsområdene barnelitteratur, litteraturdidaktikk og norsk som andrespråk.
Mer informasjon om forfatteren