Velg format

På lager
kr 279

Deltakende læring

Hvordan kan elevene bli mer deltakende i sin egen skolehverdag? Hvordan kan vi gi elevene større medansvar for egen undervisning?

I denne boka ser forfatterne på premisser og grunnlag for å gi begrepet deltakende læring et didaktisk innhold. I samarbeid med lærerutdannere og lærere i skolen, gir de eksempler på undervisning som vektlegger deltakende læring, hva den krever og hva den tilbyr for elever. Deltakende læring er en tilnærming til undervisning og læring som legger til rette for at eleven skal kunne utvikle sin kompetanse knyttet til sosial interaksjon, problemløsning, kritisk tenking og kreativitet gjennom arbeid i fag. Eksemplene i boka er i hovedsak hentet fra basisfagene norsk, engelsk og matematikk, men er godt egnet til bruk også i andre fag.

Forfatterne ønsker å vise at det fins mange muligheter for tilrettelegging av deltakende læring, både før, i og etter ulike lærings aktiviteter. Deltakende læring kan være et viktig prinsipp i prioritering av grunnleggende ferdigheter og tverrfaglig arbeid.

Målgruppe for boka er studenter i grunnskolelærerutdanning, lærere og skoleledere.

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215071206
  • Utgivelsesdato: 31.01.2024
  • Bokgruppe: 893

Frode Olav Haara

Frode Olav Haara, ph.d., er førsteamanuensis i matematikkdidaktikk ved Høgskulen på Vestlandet, Campus Sogndal. For tida underviser han i matematikk og matematikkdidaktikk i grunnskolelærerutdanningene, veileder masterstudenter og stipendiater, og forsker på utvikling av matematikkundervisning. Han har bakgrunn som lærer i grunnskolen og videregående skole.
Mer informasjon om forfatteren

Lene Hayden Taraldsen

Lene Hayden Taraldsen er høgskolelektor i matematikkdidaktikk ved Høgskulen på Vestlandet, Campus Sogndal. Hun underviser i matematikkdidaktikk i grunnskolelærerutdanningene og samarbeider med skoler om kompetanseheving. Hun forsker på problemstillinger knyttet til matematikk og matematikkundervisning. Hun har undervisningserfaring fra videregående skole.
Mer informasjon om forfatteren

Mari Skjerdal Lysne

Mari Skjerdal Lysne er doktorgradsstipendiat i engelsk ved Høgskulen på Vestlandet, Campus Sogndal/Bergen, der hun forsker på multimodal tekstkompetanse i engelskfaget. Hun underviser i engelsk i grunnskolelærerutdanningene og videreutdanning for lærere. Hun har bakgrunn som lærer i videregående skole.
Mer informasjon om forfatteren