Velg format

kr 499

Demokratisk danning i skolen

Tverrfaglige empiriske studier
Hvordan kan demokrati læres og leves i skolen? En sentral del av skolens samfunnsmandater er å utdanne til demokratisk deltakelse. I vår samtid blir dette aktualisert, men samtidig også utfordret.

I norsk sammenheng har det blitt et stadig økende fokus på skolens demokratimandat, og demokrati og medborgerskap er ett av tre fagovergripende temaer i læreplanen som tas i bruk fra 2020.

Forskergruppen Kritisk demokratisk danning, som denne vitenskapelige antologien springer ut fra, representerer et tverrfaglig forskningsmiljø med forskere fra fagene matematikkdidaktikk, naturfag, samfunnsfag, norsk og pedagogikk. Dette gjenspeiles i denne antologien ved at den er utpreget tverrfaglig, og ved at konkrete, empiriske eksempler belyses med utgangspunkt i ulike teoretiske rammeverk. Boken viser hvordan elever, lærere og lærerstudenter reflekterer over, fremmer og utvikler demokratisk praksis, og slik bidrar til demokratisk danning og levd demokrati.

Antologien retter seg særlig til forskere i lærerutdanningen, masterstudenter med interesse for demokrati og medborgerskap og forskningsinteresserte lærere i skolen.

Informasjon om boka

  • Sider: 220
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215031644
  • Utgivelsesdato: 09.08.2019
  • Bokgruppe: 215

Toril Eskeland Rangnes

Mer informasjon om forfatteren

Kjersti Maria Rongen Breivega

Mer informasjon om forfatteren