Velg format

kr 419

Demokratisk fellesskap

Politisk inkludering og etnisk mobilisering
I et velfungerende demokrati deltar hele befolkningen i beslutninger som angår fellesskapet. I det flerkulturelle Norge er ikke dette tilfelle. Etniske minoriteter engasjerer seg lite i samfunnets demokratiske prosesser. Folkestyret avspeiler faktisk i mindre og mindre grad folket.
«Demokratisk fellesskap» er en bok om politisk integrasjon. Sentrale spørsmål er: Hvorfor er den politiske deltagelsen så lav? Hva forklarer forskjellene i engasjement mellom ulike grupper? Og er det egentlig uttrykk for politisk integrering når stemmeretten først og fremst blir brukt til å fremme politikere med ens egen etniske bakgrunn? Forfatteren diskuterer ulike forklaringer og tar særlig opp betydningen av rettigheter, individuelle ressurser, kjønn, familie, organisasjonsliv og uformelle nettverk. Dessuten, betydningen av «demokratisk tradisjon» fra hjemlandet og hvorvidt politisk integrering henger sammen med om man har innpass på andre samfunnsområder, som i arbeidslivet.

«Demokratisk fellesskap» er en perspektivrik innføringsbok som retter seg mot studenter innen alle fagområder som tar opp temaområdet «det flerkulturelle Norge».

«En aktuell, spennende og informativ fagbok», sagt av professor Willy Martinussen om «Demokratisk fellesskap».

Informasjon om boka

  • Sider: 200
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215010502
  • Utgivelsesdato: 28.03.2007
  • Bokgruppe: 214

Jon Rogstad

Jon Rogstad er sosiolog med doktorgrad fra Universitetet i Oslo (2000). Gjennom mange år har han forsket på emner som på ulike måter tar opp temaer i det flerkulturelle samfunnet. Han har særlig vært opptatt av inkluderings- og ekskluderingsprosesser i arbeidslivet, samt betingelser for engasjement og deltakelse i politikk og sivilsamfunn. Rogstad er en mye brukt foredragsholder og var valgt ut som en av ambassadørene da Universitetet i Oslo feiret 200 års jubileum. Han har publisert flere bøker og en rekke vitenskaplige artikler. For tiden er Rogstad forskningsleder på Fafo.
Mer informasjon om forfatteren