Velg format

kr 389
Forventet i salg 29.04.2021

Demokratiske byrom

Informasjon om boka

  • Sider: 260
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215042763
  • Utgivelsesdato: 29.04.2021
  • Bokgruppe: 214
Byrommene har alltid vært «demokratisk viktige». De har vært steder hvor det politiske liv har utfoldet seg - gjennom taler, meningsutveksling, demonstrasjoner, aksjoner og ulike former for symbolske handlinger. Selv om mye av den politiske meningsdannelsen nå skjer i media, i virtuelle offentlige og «halvoffentlige» rom, mener mange at det fysiske offentlige rommet har en helt spesiell viktighet for demokratiets helse og fortjener økt oppmerksomhet.

Kompakt byutvikling er sett på som den ideale modellen for bærekraftig byutvikling. Kritikere har påpekt at økt fortetting setter eksisterende byrom under press. Norske planmyndigheter, private utbyggere, urbanister av ulikt slag og byene selv har derfor blitt mer opptatt av byromskvaliteter som premiss for byutvikling. I denne boka drøftes byromstrategiene og planleggingen, kvalitetene ved og bruken av byrom i et demokratisk perspektiv. Boka bidrar med ny kunnskap om hvordan demokratiske kvaliteter vektlegges i utviklingen av offentlige byrom, og hvordan styringen og bruken av byrommene skjer. Kapitlene ser særlig på styring, planlegging og bruk av offentlige rom i tre norske byer: Stavanger, Oslo, og Bodø.

Gro Sandkjær Hanssen

Gro Sandkjær Hanssen er forsker I ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet. Hun er statsviter, og forsker blant annet på medvirkning, samstyring og styringsutfordringer på lokalt og regionalt nivå, særlig knyttet til byplanlegging. Hun har også behandlet temaene i prosjekter om regional planlegging, klimatilpasning og vannforvaltning.
Mer informasjon om forfatteren