Velg format

På lager
kr 579

Den felleskulturelle skolen

3. utgave
I denne tredje, reviderte utgaven er det foretatt en generell faglig oppgradering med referanse til nyere forskning på det flerkulturelle feltet.
Forfatteren beskriver hvordan det flerkulturelle perspektivet blir en selvfølgelig del av lærernes pedagogiske og didaktiske arbeid. Områder som blir tatt spesielt opp er internasjonalisering av opplæringen, antirasistisk arbeid og samarbeid mellom skole og hjem. Boka tar også opp den tospråklige opplæringen(inkludert særskilt norskopplæring), organisering av opplæringen og sentrale temaer for skoleledere.
Boka inkluderer også endringer i lov- og regelverk som innebærer nye føringer for opplæringen. I tillegg er framstillingen supplert med flere eksempler på god praksis, som er hentet fra grunnskoler i Norge, Sverige og Danmark.
Boka henvender seg til lærerstudenter, lærere, skoleledere, ansatte i PPT og andre som er opptatt av skolen i det flerkulturelle Norge.

An-Magritt Hauge er førsteamanuensis og leder ved Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

Informasjon om boka

  • Sider: 320
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215023168
  • Utgivelsesdato: 04.04.2014
  • Bokgruppe: 215

An-Magritt Hauge

An-Magritt Hauge er førsteamanuensis og leder ved Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) ved høgskolen i Oslo. Hun er utdannet spesialpedagog og migrasjonspedagog, og hun har lang erfaring som lærer og lærerutdanner.
Mer informasjon om forfatteren