Velg format

På lager
kr 439

Den store reformen

Da NAV ble til
Målene med NAV-reformen var å få flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad, bedre brukertilpasning og en mer helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning. Hvordan gikk det?

Denne boka er en analyse av NAV-reformen, og bygger på forskningen som er gjort gjennom evalueringen som fulgte reformen, som begge forfatterne deltok i. Boka tar for seg disse spørsmålene:

Hva ville politikerne med reformen?
Hva ble resultatene?
Hva kan forklare utfallet?
Hvordan vil det gå framover?
Hva kan vi lære av NAV-reformen?

Boka presenterer reformen, drøfter organisatorisk design som virkemiddel, hva man ville oppnå gjennom reformen, og tilblivelsesprosessen. Deretter tar forfatterne for seg resultatene, spesielt når det gjelder brukerservice, arbeidslivsdeltakelse og effektivitet. På spørsmålet om hvorfor det gikk som det gikk, studeres både organisasjonsløsningen og iverksettingen. Til sist diskuterer de hva NAV-reformen forteller oss om mulighetene til å endre politikkfelt gjennom organisatorisk reform.

Informasjon om boka

  • Sider: 184
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215023786
  • Utgivelsesdato: 22.06.2015
  • Bokgruppe: 214

Jacob Aars

Jacob Aars er professor ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen.
Mer informasjon om forfatteren

Tone Alm Andreassen

Tone Alm Andreassen er professor og forskningsleder for forskningsprogrammet Helse, omsorg og velferd ved Høgskolen i Oslo og Akershus.
Mer informasjon om forfatteren