Velg format

kr 599

Det regionale i det internasjonale

Fjordantologien 2018
Temaet for denne boka er det regionale i det internasjonale. Bidraga tek på ulikt vis opp sambandet mellom det globale og det lokale. Fokuset er på tilhøvet mellom samfunnsspørsmål på ulike geografiske nivå. Implisitt vert det fokusert på tilhøvet mellom det fjerne og det nære. 
Dei 19 kapitla i boka fell inn under ein av følgande sju kategoriar:
- Regionale aktørar på internasjonale arenaer
- Nettbaserte løysinger for kontakt, kommunikasjon og samhandling
- Internasjonal kollektiv læring i dei offentlege helse- og omsorgstenestene
- Innvandring og integrering
- Internasjonalisering av oppvekst og utdanning
- Regionale produkt i ein internasjonal marknad
- Globalt næringsliv med regional forankring

Tekstane er basert på presentasjonar som vart haldne på «Fjordkonferansen 2017».

Boka er open access og ligg fritt tilgjengeleg på idunn.no:
https://www.idunn.no/det-regionale-i-det-internasjonale

Informasjon om boka

  • Sider: 402
  • Språk: Bokmål/Nynorsk
  • ISBN: 9788215031217
  • Utgivelsesdato: 13.06.2018
  • Bokgruppe: 212