Velg format

kr 449

Det regulerte arbeidsmiljø

Implementering av HMS i et differensiert organisasjonslandskap
Det er hovedsaklig på innsiden av organisasjoner at arbeidsmiljøet skapes og skal reguleres. Dette er et faktum som ofte ikke kommer godt nok frem når arbeidsmiljø diskuteres.
Alle norske virksomheter er lovforpliktet til å ha et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, og til å drive systematisk HMS-arbeid innenfor rammene av en generell, nasjonal lovgivning og ulike forskrifter. Men hva er et fullt forsvarlig arbeidsmiljø og hvordan skal en drive systematisk HMS-arbeid i en organisasjon? Og, hvordan skal organisasjonens idé om et godt arbeidsmiljø implementeres?

I denne boka er det organisasjoners virkemåte som er utgangspunkt for å diskutere hva som skjer når målsettinger for arbeidsmiljøet skal realiseres. Generelle reguleringer må "oversettes" til realitetene i organisasjonen, strategier må utvikles, og ansvar og oppgaver må fordeles. Forfatteren presenterer et analytisk rammeverk for hvordan slike implementeringsprosesser forløper - med organisasjonen som utgangspunkt.

"En meget god og inngående beskrivelse og analyse av de mange og sammensatte problemer som knytter seg til realiseringen av den ambisiøse målsetting om et fullt forsvarlig arbeidsmiljø som arbeidsmiljøloven fastsetter".
Professor emeritus Henning Jakhelln, Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo

Informasjon om boka

  • Sider: 256
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215014111
  • Utgivelsesdato: 14.06.2010
  • Bokgruppe: 214

Geir R. Karlsen

Geir R. Karlsen var førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø, og fagansvarlig for utvikling og drift av HMS-rådgiverutdanningen.
Mer informasjon om forfatteren