Velg format

kr 599
Forventet i salg 27.08.2024

Det tekstkritiske klasserommet

Funn og erfaringer fra forskningsprosjektet CritLit
Hvordan kan lærere arbeide for å ruste elever til å bli kritiske lesere og tekstprodusenter?

Forskningsprosjektet Critical Literacy in a Digital and Global Textual World (CritLit) har hatt som mål å utvikle ny kunnskap om arbeid med kritisk literacy i norskfaget på ungdomstrinnet. Forskere har samarbeidet med seks ungdomsskoler over en periode på to år, og i denne boka presenteres funn og erfaringer fra dette prosjektet.

Boka består av tre deler. I første del presenteres prosjektets teoretiske plattform og forskningsposisjon, samt forskingsdesign og metode. Den andre delen, som er den mest omfattende, består av et knippe delstudier av kritisk tekstarbeid i klasserommet basert på klasseromsutprøvinger som ble gjennomført ved ungdomsskolene som deltok. Forfatterne utforsker ulike muligheter og utfordringer ved kritisk tekstarbeid i klasserommet, særlig knyttet til multimodale og digitale hverdagstekster. I bokas siste del løftes hovedresultater fra prosjektet frem, med særlig vekt på et stillas for undervisning i kritisk tekstarbeid kalt CritLit-modellen, som prosjektet har utviklet. Erfaringer fra prosjektet blir også satt inn i en internasjonal kontekst, med blikk mot mulige utfordringer som kan oppstå i fremtidens globale og digitale mediesamfunn.

Boka kan være av interesse for forskere, lærerutdannere og lærerstudenter, samt skoleledere og lærere i skolen.

Informasjon om boka

  • Sider: 273
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215071121
  • Utgivelsesdato: 27.08.2024
  • Bokgruppe: 210
Aslaug Veum

Aslaug Veum

Aslaug Veum er professor ved Institutt for språk og litteratur, Universitetet i Sørøst-Norge. Ho har doktorgrad i tekstvitskap frå Universitetet i Oslo. Ho forskar på blant anna lærebøker, avistekstar, sosiale medium, multimodal meiningsskaping og kritisk literacy. Veum leiar det NFR-finansierte forskingsprosjektet Critical literacy in a digital and global textual world (CritLit) frå 2020 til 2023. Ho har utgitt ei rekkje artiklar og bøker, blant anna: Tekstanalyse. Ei innføring (2014, med K. Skovholt), Literacy i læringskontekster (2013, med D. Skjelbred) og Diskursanalyse i praksis (2011, med T. R. Hitching og A. B. Nilsen, red).
Mer informasjon om forfatteren