Velg format

På lager
kr 229

Det var en gang et menneske

Posthumanisme som tanke og tendens
Drømmen om udødelighet, vitenskapelige fremskritt som krysser over i science fiction, kyborger, transhumanister og teknomonstre - hva har de å si for menneskevitenskapene?

«Det var en gang et menneske» er en utforskning av posthumanisme som ledemotiv i samtiden, som et nøkkelbegrep for å forstå ideologiske og kulturelle trender. Posthumanisme er humanisme versjon 2.0, med en oppdatert definisjon av både "menneske" og "menneskevitenskap", bedre rustet til å forstå både menneskelig mangfold og menneskets plass i naturen, og ikke minst menneskevitenskapenes forhold til natur- og livsvitenskap. I de seks essayene utforsker Jan Grue aktuelle spørsmål knyttet til liv og død, transhumanisme og fremtidsbilder, drømmen om perfeksjonering av mennesket og hvordan denne drømmen alltid brister.

«De utforskende tekstene åpner opp og pensler ut en imponerendemangfoldig tematikk»
Andreas Holmedahl Hvidsten, Apollon

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215034836
  • Utgivelsesdato: 14.11.2019
  • Bokgruppe: 893

Jan Grue

Jan Grue er professor i kvalitativ metode ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Han har utgitt en rekke fag- og skjønnlitterære bøker.
Mer informasjon om forfatteren