Velg format

På lager
kr 679

Det zoologiske mangfoldet

Dyregruppenes systematikk, bygning og levevis, 3. utgave
I vår tids bestrebelser på å ta vare på det zoologiske mangfoldet og verne om truete dyrearter er det viktig å ha grunnleggende kunnskap om dyrenes systematikk og levevis. Slik kunnskap er også nødvendig for å forstå økologi. Dyrene viser en enorm variasjon i livsformer og bygning.
Denne boken presenterer vår klodes store mangfold av dyregrupper, med hovedvekt på dem som er representert i norsk natur. I arbeidet med å kartlegge alle dyregruppene har man funnet det hensiktsmessig å lage klassifiseringssystemer som grupperer dyrene etter definerte kriterier. Den første delen av boken gir en kort innføring i artsbegrepet, i hvordan klassifiseringssystemene er bygd opp og i evolusjonsteoriens prinsipper. I den andre delen beskrives hver enkelt dyregruppe ut fra systematisk plassering, bygning og levevis. Teksten er gjennomgående illustrert. Det zoologiske mangfoldet omfatter både de virvelløse dyrene og virveldyrene, og er den første norske læreboken i systematisk zoologi/faunistikk på universitets- og høgskolenivå. Boken passer på grunnkurs i zoologi ved universiteter og høgskoler. Fordi den har norske eksempler, er den også et verdifullt supplement til utenlandske lærebøker.

Informasjon om boka

  • Sider: 384
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215016412
  • Utgivelsesdato: 18.01.2010
  • Bokgruppe: 214

Eline Benestad Hågvar

Eline B. Hågvar er professor i zoologi ved Institutt for Naturforvaltning, Universitetet for miljø- og biovitenskap(UMB)
Mer informasjon om forfatteren