Velg format

På lager
kr 319

Barn og unges digitale dømmekraft

Verdiløft i barnehage og skole

Hos Barnevakten finner du nyttige nettressurser for boken

Hvordan kan barnehage og skole bidra til at barn og unge får et godt og trygt digitalt liv?

En stadig mer digitalisert hverdag øker behovet for å lære barn og unge digital dømmekraft og å håndtere digitale utfordringer på en god og trygg måte. Denne boken gir perspektiver på og diskuterer oppøving av digital dømmekraft gjennom seks innfallsvinkler som er sentrale i verdigrunnlaget for opplæringen: menneskeverd, dannelse, den gylne regel, kritisk tenkning, demokrati og dialog.

Etisk bevissthet er sentralt i utøvelse av digital dømmekraft. Boken tar for seg i hvilken grad ny teknologi kan sies å være etisk og verdimessig nøytral, og på hvilke måter digital etikk utfordrer barn og unge spesielt. Digital etikk handler om å forstå ny teknologi, diskutere hvordan den påvirker individ og samfunnet og hvordan den nye teknologien kan og bør brukes. Boken tar også for seg hvorfor det er viktig med et godt samarbeid mellom foreldre og mellom hjem og skole.

En viktig ressurs i boken er den praktiske erfaringen som lærere, foreldre og elever har delt med stiftelsen Barnevakten, som siden 2000 har formidlet fakta og råd om barn, unge og medier.

Målgrupper for boken er forskere, lærere og lærerstudenter innenfor barnehagelærerutdanningen og grunnskolelærerutdanningen.

Informasjon om boka

  • Sider: 224
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215042220
  • Utgivelsesdato: 14.10.2020
  • Bokgruppe: 215

Leonora Onarheim Bergsjø

Leonora Onarheim Bergsjø er førsteamanuensis ved Universitetet i Agder, tilknyttet Senter for e-helse, og leder Norsk råd for digital etikk (NORDE). Hun forsker på digital etikk og har bidratt til flere bøker om emnet, og er en aktiv foredragsholder og samfunnsdebattant.
Mer informasjon om forfatteren

Margareth Eilifsen

er førstelektor i pedagogikk ved Høgskolen på Vestlandet, fakultet for Lærerutdanning, kultur og idrett. Hun har siden 2009 arbeidet med profesjonsutdanning av barnehagelærere og er særlig opptatt av studentenes utvikling og danning.
Mer informasjon om forfatteren

Kjellaug Tonheim Tønnesen

Kjellaug Tonheim Tønnesen er faglig leder i stiftelsen Barnevakten med ansvar for forskning på barn og medier. Hun er utdannet lærer og har lang erfaring med å holde foredrag for foreldre, barn og lærere om nettvett, og gi råd om barn, unge og mediebruk.
Mer informasjon om forfatteren

Leif Gunnar Vestbøstad Vik

Leif Gunnar Vestbøstad Vik er daglig leder i stiftelsen Barnevakten. Han er utdannet journalist fra Høgskulen i Volda og har jobbet i nærradio, nyhetsavdelingen i NRK, og med kommunikasjon og ledelse i ideelle- og verdibaserte organisasjoner.
Mer informasjon om forfatteren