Velg format

På lager
kr 439

Digital sikkerhet

En innføring

Denne boken har egen nettressurs.

Bidragsytere

Leonora Onarheim Bergsjø er forsker, forfatter og foredragsholder. Hun har doktorgrad i etikk og religionsfilosofi fra Universitetet i Oslo, og jobber med etiske dilemmaer knyttet til ny teknologi. Hun har deltatt i mange tverrfaglige samarbeidsprosjekter, blant annet med NSM. 

Kjersti Brattekås er seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Hun har bakgrunn i statsvitenskap, blant annet med vekt på internasjonal sikkerhet, terrorisme og cybersikkerhet. Arbeidsområdene hennes er i hovedsak innen samfunnssikkerhet og totalforsvar.

Janita Andreassen Bruvoll er forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Hun har bakgrunn innen samfunnssikkerhet, med særlig vekt på risikovurdering for tilsiktede handlinger og kommunikasjon av usikkerhet. Bruvoll jobber særlig med sikkerhet i kritiske samfunnsfunksjoner og totalforsvaret

Kristian Malmkvist Eie er sivilingeniør i kommunikasjonsteknolgi fra NTNU. Han arbeider operativt med cybersikkerhet i NSM innenfor feltene hendelseshåndtering og sårbarhets- og trusselforståelse i digitale inntrengningsforsøk.

Gullik Gundersen er jurist i Nasjonalt cybersikkerhetssenter, en del av Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Han jobber særlig med spørsmål knyttet til personvern og sikkerhetsloven. Gundersen var tidligere seniorrådgiver og sikkerhetsleder i Datatilsynet. 

Martin Gilje Jaatun er seniorforsker i SINTEF Digital i Trondheim, og professor II ved Universitetet i Stavanger. Han er sivilingeniør i telematikk fra NTH (1992), og dr.philos fra UiS (2015). Hans forskningsinteresser omfatter bl.a. programvaresikkerhet og sikkerhet i kritiske informasjonsinfrastrukturer.

Geir M. Køien er professor i cybersikkerhet ved Universitetet i Sørøst Norge (Vestfold). Han har tidligere jobbet i Ericsson Norge AS som systemtester (NMT og ISDN), i System Sikkerhet AS med sikkerhetsevaluering, i Telenor FoU med 2G, 3G, 4G og ved Universitet i Agder med sikkerhet 5G og personvern.

Bjarte Malmedal har jobbet med digital sikkerhet siden 2000 i Forsvaret og i Norsk senter for informasjonssikring. Han ledet arbeidet med å utvikle en ny metode for å kartlegge digital sikkerhetskultur, og satt i gruppen som utviklet regjeringens strategi for digital sikkerhet i 2019. Han er nå sjefskonsulent i Experis Ciber og fagansvarlig for deres nordiske satsing.

Eirik Nesbakken har siden 2011 jobbet for Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), hvor han leder arbeidet med deteksjonsevne i Nasjonalt cybersikkerhetssenter(NCSC).

Nils Agne Nordbotten har jobbet med sikkerhet og pålitelighet i IKT-systemer siden 2003. Han leder forskningsprogram Cybersikkerhet ved Forsvarets forskningsinstitutt, og har bistilling som førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo. Nordbotten har en ph.d. i informatikk fra Universitetet i Oslo og Executive Master of Management fra Handelshøyskolen BI.

Kjell Olav Nystuen er sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og har jobbet med sikkerhet og informasjonssikkerhet i over 30 år. Han har bakgrunn innen informatikk, og har jobbet med flere problemstillingen innen beskyttelse av kritisk infrastruktur.

Lasse Rosenvinge jobber i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), hvor han leder seksjon for deteksjon i det nasjonale cybersikkerhetssenteret. Han har også ansvar for det nasjonale sensornettverket «VDI - Varslingssystem for digital infrastruktur».

Thomas Tømmernes har jobbet med IT-sikkerhet i nærmere 20 år. Han har blant annet vært med på å bygge opp Watchcom og CheckPoint i Norge. Tømmernes er også en mye brukt foredragsholder og debattant i mediene. De siste seks årene har han ledet IT-sikkerhetssatsingen i Atea Norge.

 

Arbeidsplasser, hjem, utdanninger og sosiale arenaer er i stor grad blitt avhengige av IKT-systemer og internett. Overalt i samfunnet er det derfor et økende behov for kompetanse innen digital sikkerhet.

Digital sikkerhet er høyt prioritert av regjeringen, og i 2019 kom den med en nasjonal strategi for digital sikkerhet. Et viktig kompetansemål i strategien er at digital sikkerhet skal inngå i relevante yrkes- og profesjonsutdanninger.

Et sterkt lag av norske fagfolk har derfor skrevet denne grunnleggende læreboken om digital sikkerhet. Boken er lettlest og oppslagsvennlig og gir studentene en innføring i sentrale temaer som sikkerhetskultur, digital etikk, personvern, lover, verdivurdering, risiko, sårbarhet, trusler, autentisering, den kommersielle IKT-sikkerhetsbransjen, overvåking og deteksjon, hendelseshåndtering og opprydding. Dette er sentrale temaer som ikke bare de som tar digital sikkerhet som hovedemne, men også studenter innen ingeniørfag og tekniske fag bør ha kjennskap til.

I tillegg til bokens redaktører bidrar følgende medforfattere til boken: Leonora Bergsjø, Kjersti Brattekås, Janita Bruvoll, Kristian Eie, Gullik Gundersen, Martin Gilje Jaatun, Geir Køien, Bjarte Malmedal, Eirik Nesbakken, Nils Nordbotten, Kjell Olav Nystuen, Lasse Rosenvinge og Thomas Tømmernes.

Informasjon om boka

  • Sider: 296
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215034225
  • Utgivelsesdato: 09.03.2020
  • Bokgruppe: 218

Håkon Bergsjø

Håkon Bergsjø arbeider i Forsvaret og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). Han har hatt flere lederstillinger innen digital sikkerhet, og har blant annet ledet NSMs Nasjonale cybersenter. Bergsjø har siden 2019 ledet Felles Cyberkoordineringssenter (FCKS).
Mer informasjon om forfatteren

Ronny Windvik

Ronny Windvik har siden 1999 jobbet som forsker innen datasikkerhet ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), hvor han har ledet en rekke forskningsprosjekter innen fagfeltet. Windvik er i dag forskningssjef innen cybersikkerhet og cyberoperasjoner ved FFI.
Mer informasjon om forfatteren

Lasse Øverlier

Lasse Øverlier har siden 2002 jobbet som forsker innen datasikkerhet ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), hvor han er sjefsforsker og kompetanseansvarlig for IKT-sikkerhet. Han har vært gründer, prosjektleder og IT-sjef i det private og har siden 2002 også undervist i datasikkerhet ved NTNU campus Gjøvik. Han har en ph.d. innen IKT-sikkerhet fra UiO.
Mer informasjon om forfatteren