Velg format

På lager
kr 459

Digital teknologi for læring og undervisning i skolen

Elevaktive undervisnings- og læringsformer står sentralt i den nye læreplanen (LK20), og teknologi er ett sentralt utgangspunkt for nye tilnærminger til undervisning og læring. Arbeid med fagspesifikk kompetanse, kompetanse i å lære, kompetanse i å utforske og skape, og kompetanse i å kommunisere, samhandle og delta, er alle områder som må inkluderes i en pedagogisk og didaktisk tenkning rundt bruk av digital teknologi i skolen. Med dette er antologiens overordnede mål å styrke den profesjonsfaglige digitale kompetansen hos lærerstudenter ved lærerutdanningen, og å styrke digital kompetanse i de profesjonelle felleskapene i skolen.

Intensjonen er å gi utdanningsfeltet flere perspektiver på og kunnskap om hvordan bruk av digital teknologi i en pedagogisk undervisningspraksis, kan foregå. Forfatterne gir et bredt innblikk i aktuell forskning på feltet. Både i lys av dagens praksis i skolene og ut ifra en historisk sammenheng, og hvordan situasjonen for bruk av digital teknologi i ulike læreprosesser har utviklet seg. I tillegg presenterer forfatterne flere teoretiske innganger til teknologibruk i og utenfor skolen.
Målgruppe for boken er studenter i pedagogikk og lærerutdanning, lærere og skoleledere i skolen og forskere på IKT feltet.

Informasjon om boka

  • Sider: 336
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215053974
  • Utgivelsesdato: 30.06.2022
  • Bokgruppe: 215

Mari-Ann Letnes

Mari-Ann Letnes er førsteamanuensis i pedagogikk og kunst og håndverk ved Institutt for lærerutdanning på NTNU. Hun er utdannet produktdesigner, faglærer i kunst og håndverk og har skrevet doktoravhandlingen Digital dannelse i barnehagen, ved NTNU. Hun har bred undervisningserfaring og har gjennomført flere forskningsprosjekter knyttet til barns bruk av digital teknologi i praktisk arbeid og kunstfaglige læreprosesser i barnehage og grunnskole.
Mer informasjon om forfatteren

Fredrik Mørk Røkenes

Fredrik Mørk Røkenes er førsteamanuensis i engelsk fagdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning, NTNU. Han har flere års erfaring som forsker og lærerutdanner. Hans faglige
interesser er primært knyttet til datastøttet
språklæring, innovative undervisningsformer og utvikling av profesjonsfaglig digital kompetanse i skole og lærerutdanning. Han er også opptatt av profesjonell utvikling og veiledning i høyere utdanning.
Mer informasjon om forfatteren