Velg format

På lager
kr 469

Digitale læringsformer i høyere utdanning

«Bokas store styrke er at den er skrevet med innsikt og entusiasme for å vise mulighetene som åpnes når man bruker digitale teknologi i høyere utdanning.»
Har du lyst å lære mer om hvordan digital teknologi kan tas i bruk på ditt universitet/høyskole/lærested? Er du opptatt av å bruke digital teknologi for å gjøre undervisningen mer studentaktiv, variert og engasjerende for studentene? Da er kanskje boka «Digitale læringsformer» noe for deg. Boka trekker frem en rekke inspirerende og nytenkende eksempler fra høyere utdanning, eksempler som også har en klar overføringsverdi til grunn- og videregående skoler.

Forfatteren har intervjuet digitale innovatører i høyere utdanning, dvs. lærere fra ulike fagmiljø som har lang erfaring med bruk av digitale arbeidsformer. Det er deres fortellinger om hvordan de faktisk tar i bruk digitale verktøy og medier i sin tilnærming til undervisning og læring som boka handler om.

Historiene fokuserer på tema som undervisningsplanlegging, studentaktiv undervisning, nettdiskusjoner, bruk av sosiale medier, deling og opptak. Veiledning og vurdering i digitale kontekster er også tematisert, før forfatteren presenterer et fremtidsperspektiv på digitale læringsformer i høyere utdanning. Boka redegjør for nasjonale forventninger om bruk av digital teknologi i høyere utdanning og viser til bruk av digital teknologi i ulike modeller for høyere utdanning.

Trine Fossland er førsteamanuensis ved Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet - hvor hennes stilling er øremerket universitetspedagogikk og arbeid med kvalitet i høyere utdanning. Fossland holder kurs for ansatte og stipendiater ved UiT. Hun er nestleder i Norsk nettverk for universitets- og høyskolepedagogikk og medlem av en nasjonal ekspertgruppe innen feltet kvalitet i IKT-støttet høyere utdanning.

"Det er langt mellom utgivelsene av bøker som er myntet på dem som underviser i høyere utdanning i Norge. Dette er et kjærkomment tilskudd... Ingen som lese denne boka vil være uvitende om de potensialer som finnes for undervisning og læring, og de aller fleste vil føle seg grundig inspirert til å gå i gang - enten som organisert innsats med mange kolleger eller på egen hånd. (Yngve Nordkvelle, UNIPED nr. 3, 2015)

Informasjon om boka

  • Sider: 256
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215023632
  • Utgivelsesdato: 23.03.2015
  • Bokgruppe: 215

Trine Fossland

Trine Fossland er førsteamanuensis ved Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet, hvor hennes stilling er øremerket universitetspedagogikk og arbeid med kvalitet i høyere utdanning. Fossland holder kurs for ansatte og stipendiater ved UiT, hun er nestleder i Norsk nettverk for universitet- og høyskolepedagogikk og medlem av en nasjonal ekspertgruppe innen feltet kvalitet i IKT-støttet høyere utdanning.
Mer informasjon om forfatteren