Velg format

På lager
kr 429

Dramaturgi

Forestillinger om teater. 2. utgave
Denne boken gir oversikt over dramaturgifeltets historie og begreper, og innsikt i ulike teorier om dramaturgi.
Dramaturgi har sine røtter i den greske antikkens forestillinger om teaterdiktning og læren om det litterære dramaets oppbygning. Våre forestillinger om teater har endret seg i takt med ulike tiders syn på teatrets vesen og oppgaver, og som fagfelt rommer dramaturgien også de skiftende retningene dramaturgibegrepet har tatt gjennom historien. Samtidig omfatter fagfeltet det teoretiske og praktiske arbeidet med teatrets strukturer og virkemidler gjennom tidene. Teorier og synspunkter har vandret mellom moralske betraktinger, rene kunstneriske manifester og mer vitenskapelig funderte forestillinger.

«Dramaturgi. Forestillinger om teater» munner ut i praktisk rettede strategier for teaterarbeid. Med utgangspunkt i sentrale elementer som fiksjonalitet, tid, rom, kropp og tekst, får leseren innspill til refleksjon over det konkrete teaterarbeidet.

Informasjon om boka

  • Sider: 272
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215025155
  • Utgivelsesdato: 22.06.2015
  • Bokgruppe: 216

Svein Gladsø

Svein Gladsø er professor ved Institutt for kunst- og medievitenskap, NTNU
Mer informasjon om forfatteren

Ellen Karoline Gjervan

Ellen K. Gjervan er førsteamanuensis ved Dronning Mauds Minne Høgskole, samt forsker ved Institutt for kunst og medievitenskap, NTNU.
Mer informasjon om forfatteren

Lise Hovik

Lise Hovik er førsteamanuensis ved Dronning Mauds Minne, Høgskole for førskolelærerutdanning.
Mer informasjon om forfatteren

Annabella Skagen

Annabella Skagen er konservator ved Ringve musikkmuseum, med fagbakgrunn fra Institutt for kunst- og medievitenskap, NTNU.
Mer informasjon om forfatteren