Velg format

På lager
kr 349

Dynamisk tingsrett, til eksamen

2. utgave

Informasjon om boka

  • Sider: 144
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215030470
  • Utgivelsesdato: 31.01.2018
  • Bokgruppe: 211
Boka er myntet på universitets- og høyskolestudenter og inneholder rikelig med figurer, oversiktskart og sammendrag, som gjør det lettere å forstå faget og problemstillingene som er behandlet i pensumlitteraturen.
Dynamisk tingsrett omhandler rettsforholdet mellom to eller flere parter
som hevder å ha uforenlige rettigheter i samme formuesgode. I boka presenterer
forfatteren reglene for avtale- og kreditorekstinksjon i fast eiendom,
løsøre, gjeldsbrev, finansielle verdipapirer og enkle krav, samt relevant
pant- og konkursrett. Forfatteren har skrevet et eget
kapittel om metoden i faget, og relevante eksamensoppgaver er tatt inn bakerst i boka.

Matias Apelseth er advokatfullmektig i Kluge Advokatfirma AS. Han har tidligere
vært vitenskapelig assistent ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo
og jobbet med tingsrett som juridisk konsulent i Huseiernes Landsforbund.

Matias Apelseth

Matias Apelseth (f. 1991) er advokat i Kluge Advokatfirma AS. Han har vært vitenskapelig assistent ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo, og som student ga han ut boken «Dynamisk tingrett til eksamen» på Universitetsforlaget (2016). Han er sensor ved Universitetet i Tromsø og styremedlem i Ungt Entrepriseforum.
Mer informasjon om forfatteren