Elektronisk faktura (efaktura)

Universitetsforlaget AS har innført elektronisk fakturabehandling (efaktura). Det er ikke mulig å sende papirfaktura til oss.

Ved fakturering av varer og tjenester til Universitetsforlaget AS skal det benyttes efaktura. Les mer om efaktura og krav til efaktura-innhold i vår implementeringsguide for elektronisk faktura.

Vår målsetning er å redusere kostnadene både for oss som selskap og for dere som leverandør. I tillegg forkorter vi behandlingstiden og kvaliteten per faktura, samtidig som vi gjør en betydelig felles innsats for miljøet.  

Hva er efaktura?

Efaktura er en faktura som overføres elektronisk fra fakturautsteder til fakturamottaker og som kan importeres i fakturamottakers økonomisystem og behandles maskinelt.

PDF-vedlegg eller epost vedlegg regnes ikke som elektronisk faktura ettersom denne type faktura ikke kan importeres i mottakers økonomisystem.

Hvordan starte med å sende efaktura?

Det er ikke nødvendig å inngå en formell avtale mellom utsteder og mottaker, men for at den tekniske utvekslingen skal fungere, er man avhengig av at fakturamottaker har et system som kan behandle efakturaer. Utsteder må validere efaktura mot forhåndsdefinerte spesifikasjoner. Leverandøren må ha et system på plass for å kunne sende efaktura, og leverandøren må i tillegg være tilknyttet en meldingssentral eller aksesspunkt som håndterer utvekslingen av efaktura. Sjekk implementeringsguiden nevnt under.

Krav til innhold

Alle efaktura må inneholde opplysninger i tråd med bokføringsloven. Universitetsforlaget AS har tilpasset seg disse kravene. Alle fakturaer til Universitetsforlaget skal merkes med fakturareferanse.

Fakturareferanse er et eget referansenummer som henviser til den ansatte som skal motta fakturaen. Her finner dere en oversikt over referansenummer til den enkelte ansatt.

  • Fakturareferanse skal legges i feltet: Kundes referanse (se implementeringsguiden under Fakturainnhold)

  • Fakturaer uten korrekt referansenummer vil bli sendt i retur til leverandør.

Efaktura-adresser

Efaktura-adresse er den elektroniske adressen som dere som leverandørene må legge inn i deres faktura system for at fakturaen skal komme til riktig kunde. Dette nummeret består alltid av selskapets organisasjonsnr. Vi har to adresser. Det som starter med 9908 er hovedadressen og benyttes av alle som sender i EHF format (krav fra statlige selskaper). Adressen som starter med NO går til vår meldingssentral og kan benyttes av de som bruker andre formater enn EHF.

Efaktura-adresse

  • Samtrafikk: NO930771902MVA

  • OpenPEPPOL (EHF): 9908:930771902 

Epost-faktura
faktura@universitetsforlaget.no

Organisasjonsnummer:
930771902 

Kontakt oss

Har dere spørsmål rundt fakturering og efaktura, kontakt oss gjerne på telefon +47 22 40 04 00 eller send epost til post@universitetsforlaget.no