Velg format

På lager
kr 539

Elevtekstanalyser

Nye tilnærminger

Kapittel 13 i boken har dessverre blitt trykket med feil i figurer. Her finner du korrekt versjon av kapitlet, til gratis nedlasting.

Last ned her

Elevtekster er et stadig mer ettertraktet analyseobjekt, både for studenter i lærerutdanningen og blant forskere. Det har vært en rekke ulike måter å tilnærme seg elevtekster på de siste 40 årene, men det rådende synet er at de ikke bør eller kan løsrives fra den sammenhengen de oppstod i.

«Elevtekstanalyser» byr på nye tilnærminger og måter å analysere elevtekster på, ved å se på hvordan de er koplet til litterære tradisjoner og språkvitenskapen uavhengig av sitt opphav i skolen. Tekstene analyseres fra forskjellige faglige vinklinger, gjennom språkvitenskap, litteraturvitenskap og tekstvitenskap. Perspektivene på elevtekstene blir nye i møte med både etablerte og moderne teorier.

Boken henvender seg til alle som møter og analyserer elevtekster.

Leiv Inge Aa og Ola Harstad, førsteamanuenser i norskdidaktikk ved NTNU, er bokens redaktører. Bidragsyterne tilhører NTNU, Høgskulen på Vestlandet, Høgskulen i Volda, Universitetet i Stavanger og VIA University College (Aarhus), og representerer en rekke ulike forskningsfelt.


"... denne anmelderen [er] begeistret for boka. Det er mye jeg kan ta direkte med meg inn i undervisninga, både som faglig påfyll og som inspirasjon. Likeledes får jeg en rekke gode eksempler å vise til når studenter helst vil analysere elevtekster i masteroppgaven sin, men ikke helt vet hvordan."
Anne-Beathe Mortensen-Buan
Norsklæreren

Informasjon om boka

  • Sider: 296
  • Språk: Annet, Bokmål/Nynorsk
  • ISBN: 9788215068886
  • Utgivelsesdato: 09.08.2023
  • Bokgruppe: 215

Leiv Inge Aa

Leiv Inge Aa er førsteamanuensis i norskdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning, NTNU. Han arbeider særlig med språklige emner som grammatikk, tale- og skriftvariasjon, språkpolitikk og -didaktikk.
Mer informasjon om forfatteren

Ola Harstad

Ola Harstad er førsteamanuensis i norskdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning, NTNU.
Mer informasjon om forfatteren