Velg format

På lager
kr 439

Elevtekstanalyser

Nye tilnærminger
Elevtekster er et stadig mer ettertraktet analyseobjekt, både for studenter i lærerutdanningen og blant forskere. Det har vært en rekke ulike måter å tilnærme seg elevtekster på de siste 40 årene, men det rådende synet er at de ikke bør eller kan løsrives fra den sammenhengen de oppstod i.

«Elevtekstanalyser» byr på nye tilnærminger og måter å analysere elevtekster på, ved å se på hvordan de er koplet til litterære tradisjoner og språkvitenskapen uavhengig av sitt opphav i skolen. Tekstene analyseres fra forskjellige faglige vinklinger, gjennom språkvitenskap, litteraturvitenskap og tekstvitenskap. Perspektivene på elevtekstene blir nye i møte med både etablerte og moderne teorier.

Boken henvender seg til alle som møter og analyserer elevtekster.

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål/Nynorsk
  • ISBN: 9788215068893
  • Utgivelsesdato: 09.08.2023
  • Bokgruppe: 893

Leiv Inge Aa

Leiv Inge Aa er førsteamanuensis i norskdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning, NTNU. Han arbeider særlig med språklige emner som grammatikk, tale- og skriftvariasjon, språkpolitikk og -didaktikk.
Mer informasjon om forfatteren

Ola Harstad

Ola Harstad er førsteamanuensis i norskdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning, NTNU.
Mer informasjon om forfatteren