Velg format

På lager
kr 289

En fremmed på benken

Essays
«Jeg er hos ham fire timer i uka. Jeg ligger på benken. Han sitter bak meg. Jeg hører pusten hans. Lyden av en kopp som settes på bordet, lukten av kaffe. Et svakt drag av tobakk. Jeg spør om han røyker, får ikke svar. På veggene, grafiske blader. Mine egne stive setninger. Tillærte ord, ikke i nærheten av det jeg etter hvert kommer til å bli nødt til å snakke om.»

I samfunnsforskerens bøker er det lett å se avtrykk av sosial klasse, av kjønn og etnisk bakgrunn. Men vi ser avtrykk av mer. Det er budskapet i denne boka fra 2010: Et slags seksuelt overgrep i barndommen blir avdekket, mange år seinere. Hva skjedde? Hvilken betydning fikk det? På psykoanalytikerens benk bruker han år på å fortelle historien om et liv hvor mye floket seg til. Hvordan kunne det hjelpe å fortelle om det? Røykerne beveger seg ut i den sosiale randsonen. Ubehaget ved å tenne en sigarett øker. Hvorfor? Minnet om en barndomsvenn som det gikk galt med preger synet hans på narkotikapolitikken. Hva skjer når han likevel endrer posisjon?

I en serie essays åpnes et komplekst og risikofylt felt - grenseflaten mellom det dypt personlige og forskerens tilsynelatende affektløse og objektive fremstilling.

«Årets beste essay?»
«(...) opplevde jeg En fremmed på benken som det sterkeste stykke norsk sakprosa siden Espen Søbyes Kathe, alltid vært i Norge.»
«Det er åpenbart en skjønnlitterær forfatter skjult i akademiker Pedersen (...)»
Aage Borchgrevink, Aftenposten

«(...) sosiologiprofessor Willy Pedersens rike og velskrevne essays (...)»
Halvor Finess Tretvoll, Dagsavisen

«(...) kan Pedersen ligne en annen av landets beste representanter for akademikere som gjerne skriver for en større offentlighet - Finn Skårderud.»
Kåre Bulie, Dagens Næringsliv

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215054667
  • Utgivelsesdato: 09.03.2021
  • Bokgruppe: 895

Willy Pedersen

Willy Pedersen er en av landets ledende forskere på spørsmål knyttet til ungdom, rusmidler, atferdsproblemer, seksualitet og sosial marginalitet. Han er professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo og også knyttet til NOVA. Han tok den filosofiske doktorgrad på avhandlingen Drugs in adolescent worlds (1991) og har seinere skrevet bøkene Ungdom er bare et ord (1994 og Nye seksualiteter (2005). I tillegg har han skrevet et stort antall artikler i nordiske og internasjonale vitenskapelige tidsskrifter.
Mer informasjon om forfatteren