Velg format

På lager
kr 399

En innføring i anatomi, fysiologi og biokjemi

Boken er primært skrevet for studenter på bachelorutdanningen i sykepleie. Gjennom en kombinasjon av tekst, oppsummerende tabeller og figurer gir boken en innføring i læringsutbyttebeskrivelsene for emnet anatomi, fysiologi og biokjemi angitt av Nasjonalt Organ For Kvalitet i Utdanningen (NOKUT) for studieåret 2023-2024.

Innholdet er avgrenset til det som oppfattes som nødvendig for å dekke samtlige av NOKUTs læringsutbyttebeskrivelser i emnet, men ikke mer. Det som er mest sentralt, er uthevet for å vekke særlig oppmerksomhet og bidra til å lette repetisjon.

Tekst, tabeller og figurer er organisert i 21 kapitler, der hvert kapittel svarer til et hovedtema for de angitte læringsutbyttebeskrivelsene. Forfatterens ønske er at en slik oppbygning vil gjøre det enkelt for leseren å orientere seg i boken ut ifra læringsutbyttebeskrivelsene.

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215047294
  • Utgivelsesdato: 20.06.2024
  • Bokgruppe: 893

Karianne Haga Brandtzæg

Karianne Haga Brandtzæg (født 1992) er utdannet lege fra Universitetet i Oslo, og er doktorgradsstipendiat ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo. Forfatteren har et stort engasjement for undervisning og kunnskapsformidling. Hun har undervisningserfaring fra både høyskole- og universitetsnivå. Siden 2015 har forfatteren forelest i emnet anatomi, fysiologi og biokjemi for studenter på bachelorutdanningen i sykepleie.
Mer informasjon om forfatteren