Velg format

På lager
kr 339

En mindre medisinsk psykiatri

Boken anbefales. «Tidsskrift for Den norske legeforeningen»

Hvordan kan man best forstå og behandle psykiske lidelser? Og hvem er best egnet til å behandle?

Trond F. Aarre ønsker å fremme en utvikling i psykisk helsevern og i rusbehandling som går fra paternalisme til likeverd, fra ekspertløsninger til tiltak som bygger på pasientens premisser. Han beskriver derfor det medisinske paradigmet som ligger til grunn for dagens behandlingsregime, og han hevder er motstridende signaler fra våre politiske myndigheter.
Med det som utgangspunkt kritiserer Aarre den medisinske modellen, måten tjenestene er organisert på og ikke minst profesjonenes rolle i systemet. Han drøfter hva den tradisjonelle tilnærmingen til rusproblemer og psykisk uhelse har gjort med både holdninger og handlinger i møte med medmennesker som trenger hjelp.

«En mindre medisinsk psykiatri» er en oppfølger til utgivelsen «Manifest for psykisk helsevern» som kom i 2010.

Boken er skrevet for fagfolk, studenter og andre som er interessert i psykiske lidelser og rusproblemer, vår forståelse av dem og behandlingen vi tilbyr.

Trond Aarre (f. 1962) er spesialist i psykiatri og rus- og avhengighetsmedisin. Han arbeider som avdelingssjef ved Nordfjord psykiatrisenter og er fagsjef i Psykisk helsevern, Helse Førde.

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215033204
  • Utgivelsesdato: 01.06.2019
  • Bokgruppe: 893

Trond Aarre

Trond Aarre (f. 1962) er spesialist i psykiatri og rus- og avhengighetsmedisin. Han arbeider som avdelingssjef ved Nordfjord psykiatrisenter og er fagsjef i Psykisk helsevern, Helse Førde.
Mer informasjon om forfatteren