Anders Berg Olsen

Anders Berg Olsen

Anders Berg Olsen er økonom, jurist og statsautorisert revisor, og er høgskolelektor ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, avdeling Trondheim Økonomiske Høgskole. Han har i mer enn 10 år arbeidet med hvordan virksomheter kan sikre seg mot økonomisk kriminalitet, og hvordan ledere bør håndtere dette.