School and Education

View as Grid List
per page
Set Descending Direction

379 products in the category School and Education

 1. Kunstens muligheter i spesialpedagogisk arbeid

  Kunstens muligheter i spesialpedagogisk arbeid

  NOK 389
  Expected in sales 8/8/22
 2. Å skape trygghet i en kropp som trenger hjelp

  Å skape trygghet i en kropp som trenger hjelp

  Forebygging av seksuelle overgrep mot barn og unge med funksjonsvariasjon

  NOK 329
  Expected in sales 8/8/22
 3. Utforskende arbeid med grammatikk i skolen

  Utforskende arbeid med grammatikk i skolen

  NOK 339
  Expected in sales 7/18/22
 4. Å forstå fortiden og formidle for framtiden

  Å forstå fortiden og formidle for framtiden

  Historisk kunnskap for lærerutdanningen

  NOK 399
  Expected in sales 7/13/22
 5. Kompetente foreldre

  Kompetente foreldre

  Styrk barnet og løs konflikter med følelsesbevissthet og empati

  Øyvind Fallmyr
  NOK 389
 6. Kloss for kloss

  Kloss for kloss

  Blokkprogrammering for lærere

  Øistein Gjøvik Joakim Høyland
  NOK 369
 7. Læringsidentitet

  Læringsidentitet

  - elevmedvirkning i den digitale skolen

  Øystein Gilje
  NOK 389
 8. Skolens mening

  Skolens mening

  Femti år etter Nils Christies «Hvis skolen ikke fantes»

  Willy Aagre (ed.) Espen Schaanning (ed.)
  NOK 359
 9. Fra abonnent til skribent

  Fra abonnent til skribent

  Kildekritikk og kritisk tenkning i en digital mediehverdag

  Torstein Hestnes
  NOK 349
 10. Samtale, samskrive, samhandle.

  Samtale, samskrive, samhandle.

  Nye perspektiv på muntlighet og skriftlighet i samspill

  Randi Solheim (ed.) Hildegunn Otnes (ed.) Marit Olave Riis-Johansen (ed.)
  NOK 449
 11. Statistikk, kunstig intelligens og profesjonelt skjønn.

  Statistikk, kunstig intelligens og profesjonelt skjønn.

  Om ulike former for kunnskaping

  Thomas Dahl
  NOK 359
 12. Myndig medborgerskap

  Myndig medborgerskap

  Demokrati i lærerutdanningen

  Håvard Friis Nilsen
  NOK 389
 13. Skolen som læringsarena

  Skolen som læringsarena

  Selvoppfatning, motivasjon, læring og livsmestring. 4. utgave

  Einar M. Skaalvik Sidsel Skaalvik
  NOK 489
 14. Individsentrert læring

  Individsentrert læring

  Politiske ambisjoner og pedagogiske realiteter

  Gro Elisabeth Paulsen
  NOK 339
 15. Rom for magisk læring?

  Rom for magisk læring?

  En analyse av læreplanen LK20

  Svein-Erik Andreassen Tom Tiller
  NOK 389
 16. Å lære å skrive

  Å lære å skrive

  Tekstkompetanse i norskfagets skriveopplæring, 2. utgave

  Harald Morten Iversen Hildegunn Otnes
  NOK 489
 17. Fra fellesskole til konkurranseskole

  Fra fellesskole til konkurranseskole

  Markedsretting i grunnskolen - sentrale virkemidler og lokale erfaringer

  Ingvil Bjordal Cecilie Haugen
  NOK 399
 18. Norsk 5-10

  Norsk 5-10

  Språkboka, 2. utgave

  Mari-Ann Igland (ed.) Mari Nygård (ed.)
  NOK 539
 19. Tverrfaglig dybdelæring

  Tverrfaglig dybdelæring

  Om og for demokrati og medborgerskap – bærekraftig utvikling – folkehelse og livsmestring

  Theo Koritzinsky
  NOK 359
 20. Nysgjerrighet

  Nysgjerrighet

  Dybdelæring i informasjonssamfunnet

  Markus Lindholm
  NOK 349
 21. Norskboka 2

  Norskboka 2

  Norsk for grunnskolelærerutdanning 1-7

  Christian Bjerke (ed.) Mari Nygård (ed.)
  NOK 549
 22. Norskboka 1

  Norskboka 1

  Norsk for grunnskulelærarutdanning 1-7, 2. utgave

  Mari Nygård (ed.) Christian Bjerke (ed.)
  NOK 549
 23. Fortsatt en vei å gå

  Fortsatt en vei å gå

  Norske elevers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag i PISA 2012

  Marit Kjærnsli Rolf Vegar Olsen
  NOK 359
 24. Tilpasset opplæring og tidlig innsats

  Tilpasset opplæring og tidlig innsats

  i ordinær undervisning og i spesialundervisning

  Trond Lekang (ed.) Torill Moen (ed.)
  NOK 439
 25. Vurdering uten prøver

  Vurdering uten prøver

  Fagfornyelsen fra en lektors ståsted

  Nils Håkon Nordberg
  NOK 349
 26. Redde for skolen

  Redde for skolen

  Om skolefobi og skolevegring

  Branca Lie
  NOK 349
 27. Skrivedidaktikk

  Skrivedidaktikk

  Korleis støtta elevane si skriving i fag, 2. utgåve

  Anne Håland
  NOK 479
 28. Skoler som lærer kollektivt

  Skoler som lærer kollektivt

  Læring i fellesskap gjennom tillitsbasert ledelse

  Jan Merok Paulsen
  NOK 369
 29. Forstå elevene

  Forstå elevene

  Hvordan kan emosjoner, temperament og spenninger påvirke elevenes trivsel og læring?

  Karl Henry Jacobsen Tove Anita Fiskum
  NOK 329
 30. Pedagogisk nærvær

  Pedagogisk nærvær

  Skolen som inkluderingsarena og risikosone

  Anne-Lise Arnesen
  NOK 389
Page
Loading... Loading...