School and Education

View as Grid List
Download PDF catalog
per page
Set Descending Direction

326 products in the category School and Education

 1. Drømmelæreren

  Drømmelæreren

  Dag Johannes Sunde
  NOK 299
  In stock
 2. Skriftspråkleg mangfald som ressurs i opplæringa

  Skriftspråkleg mangfald som ressurs i opplæringa

  Ei kort innføring

  Edit Bugge
  NOK 199
  In stock
 3. Læring i elevteam

  Læring i elevteam

  Forpliktende samarbeid for strukturert faglig og sosial læring

  Egil Hjertaker
  NOK 419
  In stock
 4. Hva er sjansen for det?

  Hva er sjansen for det?

  Sannsynlighet i skolen

  Annette Hessen Bjerke Elisabeta Iuliana Eriksen
  NOK 299
  In stock
 5. Språket som vart norsk

  Språket som vart norsk

  Språkhistorie frå urnordisk til 1800-talet

  Ivar Berg
  NOK 279
  In stock
 6. Fagdidaktikk for Kunst og håndverk

  Fagdidaktikk for Kunst og håndverk

  I går, i dag, i morgen. 2. utgave

  Liv Merete Nielsen
  NOK 349
  In stock
 7. Veiledning i praksis

  Veiledning i praksis

  Grunnleggende ferdigheter. 2.utgave

  Roar C. Pettersen Jon Arne Løkke
  NOK 359
  In stock
 8. Kroppen som fundament for læring

  Kroppen som fundament for læring

  Teori, kartlegging, stimulering og tiltak

  Anne Berg (chief_editor) Liv Berit C. Vold Marie Eines Seljebø
  NOK 369
  In stock
 9. Metaforer

  Metaforer

  Hva, hvor og hvorfor?

  Norunn Askeland Magdalena W. Agdestein
  NOK 299
  In stock
 10. Skaperglede, engasjement og utforskertrang

  Skaperglede, engasjement og utforskertrang

  Nye perspektiver på estetiske og tverrfaglige undervisningsmetoder som redskap i pedagogisk virksomhet

  Gunhild Brænne Bjørnstad (ed.) Kristine Høeg Karlsen (chief_editor)
  NOK 429
  In stock
 11. Dybdelæring

  Dybdelæring

  - en flerfaglig, relasjonell og skapende tilnærming

  Jesper Aagaard Petersen Tone Pernille Østern Alex Strømme Thomas Dahl Anna-Lena Østern Staffan Selander
  NOK 379
  In stock
 12. Barn på nett

  Barn på nett

  En veileder for foreldre og lærere

  Bjarte Malmedal Ronny Windvik Håkon Bergsjø
  NOK 299
  In stock
 13. Generasjon prestasjon

  Generasjon prestasjon

  Hva er det som feiler oss?

  Ole Jacob Madsen
  NOK 349
  In stock
 14. Nærvær og profesjonalitet i skolen

  Nærvær og profesjonalitet i skolen

  - tydelig og likeverdig undervisningspraksis

  Bjørn O. Larssen Bodil Alice Kroken
  NOK 339
  In stock
 15. Den viktige begynneropplæringen

  Den viktige begynneropplæringen

  En forskningsbasert tilnærming

  Kirsten Palm (ed.) Eva Michaelsen (ed.)
  NOK 419
  In stock
 16. Skolen som læringsarena

  Skolen som læringsarena

  Selvoppfatning, motivasjon og læring, 3.utgave

  Einar M. Skaalvik Sidsel Skaalvik
  NOK 469
  In stock
 17. Å falle mellom to stoler

  Å falle mellom to stoler

  Samarbeid til barnets beste i barnehage og skole

  Heidi Omdal (chief_editor) Ragnar Thygesen (ed.)
  NOK 369
  In stock
 18. Barnet og de andre

  Barnet og de andre

  Nettverk som pedagogisk og sosial ressurs. 5. utgave

  Inge Bø
  NOK 469
  In stock
 19. De pedagogiske kvalitetene

  De pedagogiske kvalitetene

  Løfterike muligheter for barn og unge

  Edvard Befring
  NOK 349
  In stock
 20. God leseopplæring med nasjonale prøver

  God leseopplæring med nasjonale prøver

  Om elevers leseutfordringer i et mangfold av tekster

  Astrid Roe Jostein Andresen Ryen Cecilie Weyergang
  NOK 319
  In stock
 21. Praksislæreren

  Praksislæreren

  2.utgave

  Vivi Nilssen
  NOK 379
  In stock
 22. Utvikling

  Utvikling

  Fra utviklingspsykologi til utviklingsvitenskap

  Dion Sommer
  NOK 339
  In stock
 23. Juss for skoleledere

  Juss for skoleledere

  2.utgave

  Astrid M. Svele (ed.)
  NOK 499
  In stock
 24. Forsknings- og utviklingsarbeid i skolen

  Forsknings- og utviklingsarbeid i skolen

  En metodebok for lærere, studenter og forskere. 2.utgave

  May Britt Postholm Torill Moen
  NOK 279
  In stock
 25. Læreres kollegasamtaler

  Læreres kollegasamtaler

  Om profesjonalitet, lærersamarbeid og utvikling av bedre undervisning

  Edel Karin Kvam
  NOK 309
  In stock
 26. Veiledning av nye lærere 2.utg.

  Veiledning av nye lærere 2.utg.

  Nasjonale og internasjonale perspektiver

  Kari Smith Marit Ulvik
  NOK 449
  In stock
 27. Pedagogisk mangfold

  Pedagogisk mangfold

  - i et samfunnsperspektiv

  Vivian D. Haugen Gerd Stølen
  NOK 469
  In stock
 28. Den brysomme profesjonaliteten

  Den brysomme profesjonaliteten

  Om skjønnsutøvelse og styring

  Jens Garbo Vidar Raugland
  NOK 319
  In stock
 29. Problembasert læring for studenter og lærere

  Problembasert læring for studenter og lærere

  Introduksjon til PBL og studentaktive læringsformer 3. utg.

  Roar C. Pettersen
  NOK 379
  In stock
Page
Loading... Loading...