Health and Social Care

View as Grid List
Download PDF catalog
per page
Set Descending Direction

335 products in the category Health and Social Care

 1. Kjøpsrett til studiebruk

  Kjøpsrett til studiebruk

  6. utgave

  Kåre Lilleholt Erling Selvig
  NOK 679
  In stock
 2. Bacheloroppgaven for sykepleierstudenter

  Bacheloroppgaven for sykepleierstudenter

  Den lille motivasjonsboken i akademisk oppgaveskriving. 2. utgave

  Inger-Johanne Thidemann
  NOK 299
  In stock
 3. Forskningssirkler som modell for fagutvikling

  Forskningssirkler som modell for fagutvikling

  Erfaringer fra tjenestetilbud til personer med utviklingshemming

  Laila Luteberget (chief_editor)
  NOK 339
  In stock
 4. Mentalisering og barnevernet

  Mentalisering og barnevernet

  En kritisk drøfting

  Per Lorentzen
  NOK 359
  In stock
 5. Asylsøkere og flyktninger

  Asylsøkere og flyktninger

  Psykisk helse og livsmestring

  NOK 449
  In stock
 6. Veiledning i praksis

  Veiledning i praksis

  Grunnleggende ferdigheter. 2.utgave

  Roar C. Pettersen Jon Arne Løkke
  NOK 359
  In stock
 7. Kulturen som pasient

  Kulturen som pasient

  Uvanlige møter for vanlige folk

  Jens-Ivar Nergård (chief_editor) Piers Vitebsky (chief_editor)
  NOK 329
  In stock
 8. Vente, håpe, leve

  Vente, håpe, leve

  Familier på flukt møter norsk hverdagsliv

  Sonja Kibsgaard (ed.) Kris Kalkman (ed.)
  NOK 359
  In stock
 9. Metaforer

  Metaforer

  Hva, hvor og hvorfor?

  Norunn Askeland Magdalena W. Agdestein
  NOK 299
  In stock
 10. Hverdagsliv, barndom og oppvekst

  Hverdagsliv, barndom og oppvekst

  Teoretiske posisjoner og metodiske grep

  Anne Jansen (chief_editor) Agnes Andenæs (ed.)
  NOK 399
  In stock
 11. Funksjonshemmedes menneskerettigheter

  Funksjonshemmedes menneskerettigheter

  Fra prinsipper til praksis

  Kjersti Skarstad
  NOK 299
  In stock
 12. hva er PENGER

  hva er PENGER

  Roman Linneberg Eliassen
  NOK 199
  In stock
 13. Barnevern for barnehagefolk

  Barnevern for barnehagefolk

  Innføring i arbeid med barnevern i barnehagen

  Kristin Holte Haug
  NOK 399
  In stock
 14. Du må skrive!

  Du må skrive!

  Skrivebok for studenter i barnevern og sosialt arbeid

  Jan Storø
  NOK 269
  In stock
 15. Unge og medvirkning

  Unge og medvirkning

  Maktbruk for nybegynnere

  Terje Olsen Adrian Lorentsson Aida Tesfai
  NOK 249
  In stock
 16. Barn på nett

  Barn på nett

  En veileder for foreldre og lærere

  Bjarte Malmedal Ronny Windvik Håkon Bergsjø
  NOK 299
  In stock
 17. Omsorgsforståelser

  Omsorgsforståelser

  Mellom poesi, profesjon og politikk

  Randi Edland Kroken (ed.)
  NOK 329
  In stock
 18. Generasjon prestasjon

  Generasjon prestasjon

  Hva er det som feiler oss?

  Ole Jacob Madsen
  NOK 349
  In stock
 19. Utviklingshemming

  Utviklingshemming

  Årsaker og konsekvenser. 2 utgave

  Gunnar Houge (ed.) Ivar R. Mæhle (chief_editor) Jarle Eknes (ed.)
  NOK 449
  In stock
 20. Psykiske lidelser

  Psykiske lidelser

  Forståelse, diagnostikk og juss

  Anders Løvlie Alv A. Dahl
  NOK 419
  In stock
 21. Barnas barnevern

  Barnas barnevern

  Trygt, nyttig og samarbeidende for barn

  Ida Steinrem (ed.) Gunnar Toresen (ed.) Glorija Proff (ed.) Alexander Proff (ed.)
  NOK 299
  In stock
 22. Kort om NAV

  Kort om NAV

  Asgeir Solstad
  NOK 269
  In stock
 23. hva er AVHENGIGHET

  hva er AVHENGIGHET

  Jørgen G. Bramness
  NOK 249
  In stock
 24. Dobbelt opp

  Dobbelt opp

  Om ruslidelser og psykiske lidelser. 4. utgave

  Reidunn Evjen Tone Øiern Knut Boe Kielland
  NOK 499
  In stock
 25. Pasientsikkerhet

  Pasientsikkerhet

  Teori og praksis, 3. utgave

  Karina Aase (ed.)
  NOK 499
  In stock
 26. Marginalitet, sårbarhet, mestring

  Marginalitet, sårbarhet, mestring

  Metodiske utfordringer i praksisnær forskning

  Patrick Kermit Gry Mette D. Haugen Kurt Elvegård Berit Berg
  NOK 399
  In stock
 27. Samværets praksis

  Samværets praksis

  Bidrag til en relasjonell tilnærming i miljøarbeid

  Marit Pettersen (ed.) Per Lorentzen (chief_editor) Petter Myhrer-Næss (ed.)
  NOK 349
  In stock
 28. Barnet og de andre

  Barnet og de andre

  Nettverk som pedagogisk og sosial ressurs. 5. utgave

  Inge Bø
  NOK 469
  In stock
 29. Schizofreni - en forstyrrelse av selvet

  Schizofreni - en forstyrrelse av selvet

  Forståelsens betydning for klinisk virksomhet

  Paul Møller
  NOK 399
  In stock
 30. Hukommelsesstimulerende terapi

  Hukommelsesstimulerende terapi

  Mestring og muligheter

  Kari Kvaal Ingunn Dina Ulstein
  NOK 319
  In stock
 31. Å BLI FRISK

  Å BLI FRISK

  Veier ut av spiseforstyrrelser

  Maria Alstad Øverås
  NOK 349
  In stock
 32. Antrozoologi

  Antrozoologi

  Samspill mellom dyr og menneske

  Elsebeth Krøger (ed.) Anne Brita Thorød (ed.) Bente Berget (ed.)
  NOK 359
  In stock
 33. Miljøterapi med barn og unge

  Miljøterapi med barn og unge

  Organisasjonen som terapeut. 3.utgave

  Erik Larsen
  NOK 349
  In stock
 34. Innføring i atferdsanalyse

  Innføring i atferdsanalyse

  2.utgave

  Are Karlsen Jørn Isaksen
  NOK 339
  In stock
 35. Utvikling

  Utvikling

  Fra utviklingspsykologi til utviklingsvitenskap

  Dion Sommer
  NOK 339
  In stock
 36. Barneomsorg på norsk

  Barneomsorg på norsk

  I samspill og spenning mellom hjem og stat

  Ingunn Studsrød (chief_editor) Svein Erik Tuastad (ed.)
  NOK 399
  In stock
 37. Religion i praksis

  Religion i praksis

  Vebjørn Horsfjord
  NOK 349
  In stock
 38. Problembasert læring for studenter og lærere

  Problembasert læring for studenter og lærere

  Introduksjon til PBL og studentaktive læringsformer 3. utg.

  Roar C. Pettersen
  NOK 379
  In stock
 39. Profesjonelle barnesamtaler

  Profesjonelle barnesamtaler

  Å ta barn på alvor. 2. utgave

  Kari Marie Trøften Gamst
  NOK 469
  Out of stock
Page
Loading... Loading...