Anne Grøstad

Anne Grøstad

Anne Grøstad er førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet, hvor hun har arbeidet siden 2000. Hun har vært blant annet sambandsstatsadvokat ved Eurojust, konstituert byrettsdommer og dommerfullmektig. Hun har utgitt boken Internasjonalt strafferettslig samarbeid (2020).

Books by Anne Grøstad