Audun Molde

Audun Molde

Audun Molde (f.1966) er musikkviter fra Universitetet i Oslo, med bakgrunn også som utøvende musiker. Han er førstelektor og faglig leder for bachelorstudiet i populærmusikk på Westerdals Oslo ACT (tidliigere NISS). Han foreleser også på Handelshøyskolen BI, og har tidligere undervist ved Norges Musikkhøyskole. Han har skrevet flere musikkfaglige bøker, og er ofte brukt i media som fagekspert på populærmusikk og musikkbransjen.