Edgar Marthinsen

Edgar Marthinsen

Edgar Marthinsen er professor ved Program for sosionomutdanning AHS/HIST og ved Institutt for sosiologi og sosialt arbeid, UiA. Han har de senere årene hatt ansvar for omfattende forsknings- og prosjektvirksomhet innenfor barnevern, sosiale tjenester og NAV, og har utgitt en rekke publikasjoner både nasjonalt og internasjonalt.

Books by Edgar Marthinsen