Egil Børre Johnsen

Egil Børre Johnsen

Egil Børre Johnsen er utdannet lektor og dr. philos. Han har bak seg over 40 titler om språk, litteratur og skole - lærebøker, essayistikk, biografier og forskningslitteratur. Han er hovedredaktør for standardverkene "Vårt eget språk I-III" (1987 og 2002) og "Norsk litteraturhitorie". "Sakprosa fra 1750 til 1995 1-2" (1998). Forfatteren har mottatt en rekke litterære priser og er æresmedlem i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Sist utgitte tittel er "Livet bak kateteret. En beretning om lærerskikkelser fra Dickens til Solstad" (2009).

Books by Egil Børre Johnsen