Elin Reikerås

Elin Reikerås

Elin Reikerås har en PhD i spesialpedagogikk og er Cand.Scient i matematikk. Hun er professor ved Institutt for barnehagelærerutdanning og leder av FILIORUM-senter for barnehageforskning, Universitet i Stavanger

Books by Elin Reikerås