Fritz Leo Breivik

Fritz Leo Breivik

Fritz Leo Breivik er førstelektor ved Universitetet i Nordland hvor han underviser i journalistikk. Ved universitetet leder Breivik et tverrfaglig etisk nettverk og han sitter også i et nasjonalt arbeidsutvalg for profesjonsetikk. Breivik arbeidet i mange år som journalist, og ble i 1994 tildelt Den store journalistprisen, og SKUP-diplom for kritisk undersøkende journalistikk

Books by Fritz Leo Breivik