Ingeborg Marie Helgeland

Ingeborg Marie Helgeland

Ingeborg Marie Helgeland er førsteamanuensis og dr.polit. ved Høgskolen i Oslo, avdeling for samfunnsfag.