Inger Helen Stenevik

Inger Helen Stenevik

Inger Helen Stenevik er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen. Hun har bred erfaring med offentlig forvaltning på dyrevelferdsområdet gjennom mange års arbeid i Landbruksdepartementet, Statens dyrehelsetilsyn og seinere Mattilsynet. Hun ledet prosjektgruppen som fremmet forslaget om ny dyrevelferdslov til Landbruks- og matdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet. Stenevik har også utdanning i biologi og driver i dag en sauegård i Sunnfjord.

Books by Inger Helen Stenevik