Kirsten Lauritsen

Kirsten Lauritsen

Kirsten Lauritsen er antropolog, seniorforsker ved NTNU samfunnsforskning og førstelektor i samfunnsfag ved avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT)

Books by Kirsten Lauritsen