Kjell Banken

Kjell Banken

Kjell Banken er førsteamanuensis ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, avdeling Trondheim Økonomiske Høgskole. Han er utdannet siviløkonom og HA fra Norges Handelshøyskole. Kjell Banken har lang og omfattende forsknings- og undervisningserfaring og har skrevet mange bøker og artikler innen økonomi, strategi og ledelse. Han har jobbet som veileder overfor næringsliv og offentlig forvaltning og er en mye brukt foredragsholder.

Books by Kjell Banken