Lasse A. Warberg

Lasse A. Warberg

Lasse Warberg er cand. jur. fra 1976, og arbeider som forsker ved Institutt for rettssosiologi og kriminologi, UiO. Han har arbeidet som jurist i Sosialdepartementet og Helsedirektoratet, og var sekretær for lovutvalg psykisk helsevern 1981-88. Jf NOU 1988:8

Books by Lasse A. Warberg