Leif Helland

Leif Helland

Leif Helland (f. 1962) er professor ved Handelshøyskolen BI. Helland har arbeidet i Finansdepartementet, ved Institutt for statsvitenskap og ved Senter for klimaforskning (CICERO) ved Universitet i Oslo.
Han har skrevet doktorgrad om offentlige budsjettprosesser, har deltatt i flere offentlig utvalg, og har publisert en rekke artikler om spillteori og offentlig politikk