Liv Christina Houck Egseth

Liv Christina Houck Egseth

Liv Christina Egseth er fagdirektør ved Sivilavdelingen i Justisdepartementet, hvor hun har jobbet med internasjonalt rettslig samarbeid i en årrekke. Hun representerer Norge i internasjonale møter og forhandlinger på dette feltet i Europarådet, EU og innen Norden. Hun er forfatter for Norsk lovkommentar.

Books by Liv Christina Houck Egseth