Marit Bjørånesset Frogner

Marit Bjørånesset Frogner

Marit B. Frogner ble cand.jur. i 1991. Hun har tidligere vært vitenskaplig assistent ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo og advokatfullmektig i Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Evensen og Co i Singapore. Fra 1999 har hun vært ansatt som advokat i advokatfirmaet Wiersholm og hovedsakelig arbeidet med arbeidsrett. Fra januar 2011 er hun konstituert dommer i Arbeidsretten. Frogner er medforfatter av Kollektiv arbeidsrett (2004).

Books by Marit Bjørånesset Frogner