Sigrun Aamodt

Sigrun Aamodt

Sigrun Aamodt er cand.polit. med hovedfag i flerkulturell og utviklingsrettet utdanning. Hun er ansatt som rådgiver ved Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) ved Høgskolen i Oslo. Sigrun Aamodt har lang erfaring som lærer, veileder og skoleleder i både grunnskole og voksenopplæring.

Books by Sigrun Aamodt