Tron Dalheim

Tron Dalheim

Tron Dalheim er partner i advokatfirmaet Arntzen de Besche med arbeidsrett som spesialfelt. Han har tidligere arbeidet som utreder i Høyesterett og som advokat i Norges Rederiforbund.

Books by Tron Dalheim