Trond Erik Solheim

Trond Erik Solheim

Trond Erik Solheim ble cand.jur. i 1998. Han har tidligere vært stipendiat ved Universitet i Bergen og dommerfullmektig i Alstahaug tingrett og Oslo tingrett. Trond Erik Solheim er i dag senioradvokat i advokatfirmaet Wiersholm, hvor han har vært ansatt siden 2005. Trond Erik Solheim arbeider hovedsakelig med arbeidsrett og pensjon, offentligrettslige spørsmål og prosedyre.